Войти

Регистрация 

(063) 959-78-47 
(095) 922-17-93

Новости клуба

ИТОГИ блиц турнира "8 марта"

 
Ranking after round 11 of 8 March 2016-blitz
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Reshetkov, Kirill             11.0  71.5  71.50  66.0  2420 2856 +1.18
  2.    5  Yurovskich, Oleksandr      8.5  71.5  50.25  48.0  2048 2221 +2.38
  3.    3  Stets, Vasilij                    7.5  72.5  44.50  45.0  2138 2123 +0.04
  4.    4  Chayka, Vitaly                 7.0  76.5  43.25  42.0  2065 2115 +0.72
        9  Khachatryan, Hayk            7.0  70.0  37.50  43.0  1939 2099 +2.05
  6.    2  Aliferenko, Aleksei            6.5  76.5  42.25  43.0  2227 2080 -1.73
  7.    8  Shershun, Sergey             6.0  74.5  34.50  40.0  1952 2037 +0.98
       15  Snigurov, Maxim              6.0  67.5  27.50  37.0  1806 1934 +1.32
        6  Rabinovich, Lev                6.0  62.5  26.00  33.0  2006 1927 -1.03
        7  Revunov, Mikhail              6.0  60.0  25.75  36.5  1979 1890 -1.02
       13  Rudnev, Ivan                  6.0  58.0  21.50  31.0  1855 1928 +0.66
       14  Pracyuke, Evgen              6.0  52.0  21.00  30.0  1822 1797 -0.38
       17  Konfendrat, Nikolai           6.0  51.5  20.50  32.0  1769 1880 +0.93
 14.   10  Voloshchuk, Iliya            5.5  63.0  25.00  37.5  1938 1890 -0.66
       11  Khazankin, Moisei             5.5  56.0  16.75  34.0  1896 1808 -1.08
       12  Rudnev, Nikolai                5.5  56.0  15.75  31.0  1864 1767 -1.16
 17.   18  Bilotserkovskyi, Ievgen     4.5  47.0   8.75  25.0  1689 1555 -0.93
 18.   16  Simionesku, Volodymyr    3.5  50.5   5.25  23.5  1782 1128 -2.27
        19  Borysenko, Andrii             3.5  46.5   6.75  22.0  0000 1535  1535
 20.   20  Doroshenko,  Maksym I    2.0  49.5   1.50  14.0  0000 1039  1039
 21.   22  Yavnyk,  Andrei               1.5  48.5   1.75  12.5  0000 1051  1051
 22.   21  Gerzhov, Mikhayl              0.0  49.5   0.00   0.0  0000 1027  1027
 
Главный судья,международный арбитр        Довженко Виктор (Одесса)